Biologia
 
Ciekawa Biologia 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wskaż środowiska życia protistów. 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W zależności od trybu życia, protisty zamieszkują różne środowiska. Wiele protistów grzybopodobnych żyja na rozkładających się szczątkach organicznych np. w ściółce leśnej lub w glebie. Inne grzybopodobne protisty moga być pasożytami np.fitoftora, która pasożytuje na bulwach i nadziemnych częściach ziemniaków. Większość protistów roślinopodobnych zaliczana jest do glonów, a ich środowiskiem życia są wody - zarówno słodkie, jak i słone. Do protistów zwierzęcych, zwanych pierwotniakami, zalicza się głównie groźne pasożyty żyjące wewnątrz innych organizmów, ale także wolnożyjące orzęski oraz niektóre ameby.