Biologia
 
Ciekawa Biologia 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Podaj przykłady chorób wywoływanych przez priony.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Choroby wywoływane przez priony:

  • u człowieka: kuru, choroba Creutzfeldta-Jacoba
  • u zwierząt: choroba prionowa owiec, choroba prionowa bydła tzw. choroba szalonych krów