Biologia
 
Ciekawa Biologia 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Porównaj charakterystyczne cechy roślin i zwierząt. 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Porównaj charakterystyczne cechy roślin i zwierząt.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

- rośliny są zazwyczaj samożywne (posiadają chloroplasty i znajdujące się w nich barwniki fotosyntetyczne oraz przeprowadzają fotosyntezę), natomiast zwierzęta są zawsze cudzożywne

- komórka roślinna posiada ścianę komórkową, która nie występuje w budowie komórek zwierzęcych

- zwierzęta z reguły mają możliwość aktywnego poruszania się i pobierania pokarmu, w przeciwieństwie do większości roślin, które nie wykazują takich czynności