Biologia
 
Ciekawa Biologia 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Na podstawie dostępnych Ci źródeł informacji 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na podstawie dostępnych Ci źródeł informacji

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Pokłady węgla kamiennego powstały z ciał prehistorycznych paprotników. Dawne skrzypy, widłaki i paprocie miały formę potężnych drzew. Jak wszystkie rośliny przeprowadzały one fotosyntezę, której produkty - związki organicze, gromadziły w swoich tkankach i organach.  Paprotniki rosły przede wszystkim w wilgotnych miejscach, na terenach zabagnionych, w deltach rzek. Po obumarciu tych organizmów, ich szczątki dostawały się pod powierzchnię, gdzie panowało środowisko beztlenowe. W tych warunkach, paprotniki nie mogły rozłożyć się na drodze naturalnego procesu rozkładu. Warstwa nierozłożonych szczątków organicznych, z biegiem czasu była przykrywana różnego rodzaju osadami i materiałami np. okruchami skalnymi. Coraz większy nacisk, coraz większe ciśnienie  i temperatura (związane z większą głębokością) stanowiły czynnik, powodujący przemianę szczątków biologicznych w węgiel.  Takie cykle powtarzały się kilkakrotnie.  Powstałe pokłady węgla zaczęły ukazywać się w wyniku procesów górotwórczych.