Historia
 
Historia wokół nas 4 (Podręcznik)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski, Wojciech Kalwat
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Jaką funkcję Jan Długosz pełnił na dworze

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie

Jan Długosz był doradcą i sekretarzem króla Kazimierza Jagiellończyka, a także wychowawcą jego dzieci. Kronikarz uczył królewiczów czytania, pisania oraz dziejów ojczystych, aby w przyszłości lepiej pojęli zasady rządzenia państwem.

Do wychowanków Jana Długosza należeli :

  • Władysław II Jagiellończyk - król Czech i Węgier.
  • Aleksander Jagiellończyk - król Polski i wielki książę litewski.
  • Jan Olbracht - król Polski.
  • Zygmunt I Stary - król Polski i wielki książę litewski.