Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Punkty symetryczne względem osi x mają tą samą współrzędną iksową, a współrzędne y są liczbami przeciwnymi. Stąd dla każdej pary punktów można napisać dwie zależności: jedną wynikająca z zależności między współrzędnymi iksowymi, a drugą między współrzędnymi igrekowymi.

 

Jak widać: współrzędne iksowe obu symetrycznych punktów przyrównaliśmy, a współrzędne igrekowe przyrównaliśmy po zmienieniu w jednej z nich znaku na przeciwny- tak aby zachodziła wcześniej opisana zależność.

Najpierw napiszemy i rozwiążemy zależność między współrzędnymi igrekowymi, gdyż w tej zależności jest tylko jedna niewiadoma.