Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Liczba -1 nie jest rozwiązaniem równania: A. 4+ (x+2)/3=5x 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 Zadanie można rozwiązać na dwa sposoby:

 • Podstawiamy do każdego z poniższych równań za x liczbę -1 i sprawdzamy, czy zachodzi równość.
 • Rozwiązujemy równanie i sprawdzamy, czy jego rozwiązaniem jest liczba -1.
 •  

  Posłużyliśmy się pierwszym sposobem rozwiązania.Nie zachodzi równość- liczba -1 nie jest rozwiązaniem tego równania.

  Posłużyliśmy się pierwszym sposobem rozwiązania. Zachodzi równość- liczba -1 jest rozwiązaniem tego równania.

  `strike21^7*(x+4)/strike3^1=strike21^3*(-2(x-1))/strike7^1`

  `7(x+4)=-6(x-1)`

  `7x+28=-6x+6 \ \ |+6x`

  `13x+28=6 \ \ |-28`

  `13x=-22 \ \ |:13`

  `x=-22/13`

  Posłużyliśmy się drugim sposobem rozwiązania. Liczba -1 nie jest rozwiązaniem tego równania.

   

  `"D." \ \ -(-1+1)stackrel?=0` 

  `-0=0`

   Posłużyliśmy się pierwszym sposobem rozwiązania. Zachodzi równość- liczba -1 jest rozwiązaniem tego równania.

  Odpowiedź:

  `"A, C"`