Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Podaj po pięć rozwiązań każdego z równań. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przekształćmy to równanie tak, aby wyznaczyć wzór na y.

Podstawmy za x dowolne wartości i wyliczmy odpowiadające im wartości y

 

 

 

 

Pary liczb spełniające równanie (rozwiązania równania):

 

 

 

 

Ponieważ w tym równaniu łatwiej jest wyznaczyć wzór na x, dokonujemy właśnie takiego przekształcenia, a następnie za y podstawiamy dowolne wartości i wyliczamy odpowiadające im wartości x.

 

 

 

 

 

 

W równaniu w którym przed każdą niewiadomą znajduje się współczynnik inny niż 1, najłatwiej nie wyznaczać wzoru na x lub y tylko po prostu do tego wzoru podstawiać kolejne wartości y lub x i rozwiązać uzyskane po podstawieniu równanie z jedną niewiadomą.

 

 

 

 

 

 

`8-3y=1`

`-3y=1-8`

`-3y=-7`

`-3y=-7 \ \ \ \ \ \ |:(-3)`

`y=7/3=2 1/3`

 

 `"Dla x=3" \ \ \ \ \ \ 4*3-3y=1`

`12-3y=1`

`-3y=1-12`

`-3y=-11`

`-3y=-11 \ \ \ \ \ \ |:(-3)`

`y=11/3=3 2/3`

 

 `"Dla x=4" \ \ \ \ \ \ 4*4-3y=1`

`16-3y=1`

`-3y=1-16`

`-3y=-15`

`-3y=-15 \ \ \ \ \ \ |:(-3)`

`y=5`

`{(x=0),(y=-1/3):}`

`{(x=1),(y=1):}`

`{(x=2),(y=2 1/3):}`

`{(x=3),(y=3 2/3):}`

`{(x=4),(y=5):}`