Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Uzupełnij tabelki, wiedząc, że y=ax (gdzie a jest

43 Zadanie
44 Zadanie
45 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

a) Szukamy kolumny w której uzupełniona jest zarówno wielkość x, jak i wielkość y. Podstawiamy wartości x i y do zależności y=ax i obliczamy wartość a

Znając wartość stałej a podstawiamy do tej zależności wartość x i wartość a, a następnie obliczamy wartość y:

 

 

 

Znając wartość stałej a podstawiamy do zależności wartość x i wartość a, a następnie rozwiązując powstałe równanie obliczamy wartość x:

 

 

 b)

 

 

 

 

 

`x=(-1):(-1/4)=(-1)*(-4)=4`

`x` `1` `3` `4`
`y` `-1/4` `-3/4` `-1`

 

c)

`y=ax`

`2=a*(-2) \ \ \ \ \ |:(-2)`

`a=(-1)`

 

`y=ax`

`y=(-1)*(-3)=3`

`x` `-3` `-2` `-1`
`y` `3` `2`  

 

`y=ax`

`y=-1*(-1)=1`

`x` `-3` `-2` `-1`
`y` `3` `2` `1`

 

d)

`y=ax`

`-6=a*2 \ \ \ \ |:2`

`-3=a`

`a=(-3)`

 

 

`y=ax`

`y=-3*0=0`  

 

`x` `-4` `0` `2`
`y`   `0` `-3`

 

`y=ax`

`y=(-4)*(-3)=12`

` `

`x` `-4` `0` `2`
`y` `12` `0` `-3`