Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Szybowiec, lecąc z wiatrem, pokonał odległość między

43 Zadanie
44 Zadanie
45 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

Skorzystamy ze wzoru na prędkość: jest to iloraz drogi i czasu, w którym została ona przemierzona:

Przekształćmy ten wzór tak, aby wyprowadzić wzór na czas:

Jeśli szybowiec porusza się lecąc z wiatrem to jego prędkość (oznaczmy jako v) jest powiększona o prędkość wiatru, czyli wynosi v+6, a gdy leci pod wiatr, czyli wiatr hamuje szybowiec i zmniejsza jego prędkość, to jego prędkość jest pomniejszona o prędkość wiatru, wynosi v-6. Wstawiamy te wyrażenia do wyżej wymienionego wzoru, piszemy  dwie zależności wyrażające czas pokonania odległości przez szybowiec lecący z wiatrem i pod wiatr

Z zalezności tych wyprowadzamy s

3(v+6)=s

`4=s/(v-6) \ \ \ \ \ \ |*(v-6)`

4(v-6)=s

Przyrównujemy do siebie oba wyrażenia, które są równe s.

`3(v+6)=4(v-6)`

`3v+18=4v-24`

`18+24=4v-3v` 

`42=v`

`v=42 \ \ (km)/h`

Teraz korzystając z którejś z wcześniej wyprowadzonych zależności między drogą a prędkością, obliczamy drogę s.

`s=4(v-6)`

`s=4(42-6)=4*36=144 \ "km"`

Odpowiedź:

Odległość między miastami A i B wynosi 144 km.