Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Pole prostokąta wynosi 96 cm². Jeżeli jeden 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

x - długość pierwszego boku prostokąta (w cm)

y- długość drugiego boku prostokąta (w cm)

x-2, y+2 - długości boków kwadratu

a) Kwadrat ma wszystkie boki równe, więc:

x-2=y+2

Wyznaczmy z tego wzoru y:

x-2-2=y

y=x-4

Można teraz podstawić wyliczone wyrażenie y do wzoru na pole prostokąta:

y*x=96

x(x-4)=96

Szukamy takich liczb różniących się o 4, że ich iloczyn wynosi 96.

96=12*8

czyli:

x=12

y=8

b) Bok kwadratu ma długość 12-2=8+2=10, czyli jego pole jest równe:

Różnica między polem kwadratu a polem prostokąta jest równa 

Porównujemy otrzymaną różnicę z polem prostokąta- obliczamy jakim procentem pola prostokąta jest obliczona różnica pól

Zatem pole kwadratu jest o 4 1/6% większe od pola prostokąta.