Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Wyznacz liczbę c, mając dany pierwiastek 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Podstawiamy podany pierwiastek x=1

`b) \ \ 4(y-5)+cy=2(4-y)-3(y+2)` 

`y=7`

`4(7-5)+c*7=2(4-7)-3(7+2)`

`4*2+7c=2*(-3)-3*9`

`8+7c=-6-27`

`7c=-33-8`

`7c=-41 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:7`

`c=-41/7`

`c=-5 6/7`

`c) \ \ 2(cx-2)-(x-4)=5(-x+1)+7x` 

`x=-1`

`2(c*(-1)-2)-(-1-4)=5(-(-1)+1)+7*(-1)`

`2(-c-2)-(-5)=5(1+1)-7`

`-2c-4+5=5*2-7`

`-2c+1=10-7`

`-2c=3-1`

`-2c=2 \ \ \ \ \ \ \ \ |:(-2)`

`c=-1`

`d) \ \ (3(4-c))/4+3(3x+2)=(3(2x-3))/2 \ \ \ \ \ \ \ \ |*4`

`strike4^1*(3(4-c))/strike4^1+4*3(3x+2)=strike4^2*(3(2x-3))/strike2^1`

`3(4-c)+12(3x+2)=2*3(2x-3)`

`x=root(3)(-1)=-1`

`3(4-c)+12(3*(-1)+2)=6(2*(-1)-3)`

`12-3c+12(-3+2)=6(-2-3)`

`12-3c+12*(-1)=6*(-5)`

`12-3c-12=-30`

`-3c=-30 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:(-3)`

`c=10`