Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Rozwiąż równania. a) 6x-7(11+2x)+2=-4(15-x)+3x 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Rozwiąż równania. a) 6x-7(11+2x)+2=-4(15-x)+3x

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

`c) \ \ 2(x-1)+4(x-3)=-3(x-2)+9x`

`2x-2+4x-12=-3x+6+9x`

`strike(6x)-14=strike(6x)+6`

`-14!=6`

Równanie sprzeczne.

`d) \ \ 5x-3(6-8x)=x-7(x+4)`

`5x-18+24x=x-7x-28`

`29x-18=-6x-28`

`29+6x=-28+18`

`35x=-10 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:35`

`x=-10/35`

`x=-2/7`

e)

`2x+8(2x-3)-6(x-3)=5(3x+1)+2x-11`

`2x+16x-24-6x+18=15x+5+2x-11`

`12x-6=17x-6`

`12x-17x=-6+6`

`-5x=0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:(-5)`

`x=0`

f)

`3(2x+3)-5(x-2)-4(x+7)=3`

`6x+9-5x+10-4x-28=3`

`-3x-9=3`

`-3x=3+9`

`-3x=12 \ \ \ \ \ \ \ |:(-3)`

`x=(-4)`

g)

`6(3,5-1,2x)=5(-3,5x+1,2)+0,3x`

`21-7,2x=-17,5x+6+0,3x`

`21-6=7,2x-17,5x+0,3x`

`15=-10x \ \ \ \ \ \ \ |:(-10)`

`x=15/10`

`x=3/2`

`x=1 1/2`