Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

y - cyfra jedności

2y - cyfra dziesiątek

 

Warto zauważyć,  że jeśli liczbą dziesiątek pewnej liczby jest a, a liczbą jedności jest b, to tą liczbę można zapisać jako 10a+b (np. 23=2∙10+3 ).

My przyjeliśmy takie oznaczenia:

 

Nasza liczba jest więc postaci:

Odpowiedź:

C.