Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Miary kątów czworokątów ABCD, przedstawionego 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Kąty środkowe oparte na łukach AB, BC, CD i DA budują kąt pełny:

Kąt wpisany ADC jest oparty na tym samym łuku, co kąt środkowy AOC, więc:

Kąt wpisany DCB jest oparty na tym samym łuku, co kąt środkowy BOD (kąt wklęsły):

Kąt wpisany CBA jest oparty na tym samym łuku, co kąt środkowy AOC (kąt wklęsły):

Miarę kąta BAD obliczamy korzystając z tego, że suma miar kątów każdego czworokąta wynosi 360°:

Odpowiedź:

B.