Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Miary kątów trójkąta ABC, przedstawionego na rysunku 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Obliczamy miarę kąta AOC:

Trójkąty AOC, BOC, AOB są równoramienne (ramionami są promienie okręgu), więc aby obliczyć najpierw miary kątów CAO, OBA czy CBO, od sumy miar kątów w  danym trójkącie (180°) odejmujemy miarę znanego kąta wewnętrznego tego trójkąta i wynik ten dzielimy przez 2, gdyż dwa pozostałe dwa kąty tego trójkąta są równe (kąty przy podstawie trójkata równoramiennego).

Odpowiedź:

C.