Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Serwetą w kształcie sześciokąta foremnego zakryto 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Serwetą w kształcie sześciokąta foremnego zakryto

9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

Aby obliczyć, ile materiału zużyto na uszycie serwety należy obliczyć pole sześciokąta foremnego. Sześciokąt foremny składa się z 6 trójkątów równobocznych o boku długości równej długości promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Pole trójkąta równobocznego o boku a wyraża się wzorem :

Musimy znaleźć bok tego trójkąta. Z rysunku widać. że promień koła jest wysokością każdego z 6 trójkątów równobocznych. Jeśli średnica ma długość 3 m, to promień ma długość:

 Wysokość trójkąta równobocznego o boku a wyraza się wzorem :

h=(asqrt3)/2

Obliczamy pole serwety: