Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
W kole o środku O wyznaczono dwie, równej długości 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Warto zauważyć, że kąt AOB to kąt środkowy oparty na tym samym łuku, co kąt wpisany ACB, stąd :

Z kolei suma miar w każdym czworokącie wynosi 360°, więc korzystając z kątów w czworokącie AOBS możemy zapisać:

            

                  

Obliczamy miary dwóch pozostałych kątów, które są równe:

Czworokąt ASBC jest deltoidem.

Odpowiedź:

Miary kątów wewnętrznych deltoidu ASBC 36°,126°,126°,72°.