Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
W kole o środku O wyznaczono dwie, równej długości 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Warto zauważyć, że kąt AOB to kąt środkowy oparty na tym samym łuku, co kąt wpisany ACB, stąd :

Z kolei suma miar w każdym czworokącie wynosi 360°, więc korzystając z kątów w czworokącie AOBS możemy zapisać:

`360^o=180^o +5alpha`             ` /-180^o`

`180^o=5alpha`                    `/:5`

`36^o=alpha`

`72^o=2alpha`

Obliczamy miary dwóch pozostałych kątów, które są równe:

`|angleCAS|=|angleCBS|=(360^o-72^o-36^o):2=252^o:2=126^o`

Czworokąt ASBC jest deltoidem.

Odpowiedź:

Miary kątów wewnętrznych deltoidu ASBC 36°,126°,126°,72°.