Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

`3root(3)5=root(3)27*root(3)5=root(3)(27*5)=root(3)135`

Czy  4√2> 3³√5?

`4sqrt2~~4*1,4=5,6`

`3root(3)5=root(3)(135)~~root(3)125=5`

 `4sqrt2gt3root(3)5`

Odpowiedź: A.