Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Warto pamiętać, że poniższe dwa wyrażenia dają inny wynik:

 

W pierwszym wyrażeniu minus oznacza mnożenie przez -1, a w drugim wyrażeniu minus znajduje się w nawiasie, co oznacza, że podnosimy do kwadratu liczbę ujemną. 

 

Z kolei wartość bezwględna opisuje odległość liczby od zera na osi liczbowej - wartość bezwględna z liczby ujemnej jest liczbą przeciwną ("zjada" minus), wartość bezwzględna z zera to zero, a wartość bezwzględna z liczby dodatniej to ta sama liczba. Przykłady:

 

Obliczamy wartość wyrażenia podanego w treści zadania: 

 

 

 

`=-1/2-strike4^1*27/strike8^2=` 

`=-1/2-27/2=-28/2=-14\ \ \ \ \ \ odp.\ B`