Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Pewnej grupie osób zadano pytanie 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Pewnej grupie osób zadano pytanie

6 Zadanie
1 Zadanie
3 Zadanie

 

 

 

Badana grupa liczyła 100 osób. 

 

 

 

Liczbę wszystkich sąsiadów dzielimy przez ilość badanych osób:

`(10*0+20*1+25*2+20*3+20*4+5*5)/100=(0+20+50+60+80+25)/100=235/100=2,35` 

 

`c)` 

Mamy 100 odpowiedzi, więc mediana będzie średnią pięćdziesiątej i pięćdziesiątej pierwszej odpowiedzi. 

Odpowiedzi od pierwszej do dziesiątej to: 0 sąsiadów.

Odpowiedzi od jedenastej do trzydziestej to: 1 sąsiad.

Odpowiedzi od trzydziestej pierwszej do pięćdziesiątej piątej to: 2 sąsiadów.

Odpowiedzi o numerach 50 i 51 to: 2 sąsiadów.

`(2+2)/2=4/2=2` 

Mediana wynosi więc 2.

 

Moda to najczęściej pojawiająca się odpowiedź - jest nią 2 sąsiadó.

 

Rozstęp to różnica między największą a najmniejszą liczbą. Rozstęp jest równy 5, bo 5-0=5.