Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
O ile procent wzrośnie 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Obliczmy, jaką długość będzie miała każda z krawędzi po wydłużeniu jej o 20%:

 

 

Mamy więc dwa ostrosłupy prawidłowe czworokątne. Wszystkie krawędzie pierwszego ostrosłupa mają długość 5 cm, a wszystkie krawędzie drugiego ostrosłupa mają długość 6 cm.

 

Mamy wzór na przekątną kwadratu o boku a:

 

 

Przekątne podstawy ostrosłupów mają więc długości:

 

 

 

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczymy, jakie wysokości mają te ostrosłupy. 

 

Obliczamy objętości:

 

 

 

Obliczamy, o ile procent wzrosła objętość ostrosłupa, czyli jakim procentem starej objętości jest różnica tych objętości: