Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest trójkąt równoboczny. Wiemy, że bok tego trójkąta ma 20 cm, obliczamy, ile rurek zużyto na szkielet podstawy:

 

 

Obliczamy, ile rurek zostało na krawędzie boczne: 

 

 

Ostrsołup jest prawidłowy, więc każda z jego trzech krawędzi bocznych ma jednakową długość: 

 

Odpowiedź:

Krawędź boczna tego ostrosłupa ma 40 cm.