Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Ściany auli szkolnej w kształcie graniastosłupa 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Ściany auli szkolnej w kształcie graniastosłupa

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

Przekrój poziomy auli jest taki sam, jak podstawa graniastosłupa sześciokątnego. 

 

 

Wiemy, że ta krótsza przekątna ma długość 10,4 m:

 

  

 

Zatem podłoga w auli ma kształt sześciokąta foremnego o boku długości około 6,01 m. 

Każda ściana boczna jest prostokątem o wymiarach 6,01 m x 3,5 m. 

Jednak boazerią wykładamy tylko do wysokości 1,2 m - mamy 6 prostokątów o wymiarach 6,01 m x 1,2 m:

 

 

Od tej powierzchni trzeba odliczyć drzwi znajdujące się na jednej ścianie. 

Wiemy, że drzwi zajmują 20% powierzchni całej ściany (cała ściana ma wymiary 6,01 m x 3,5 m)

 

 

Chcemy dowiedzieć się, jaką szerokość mają drzwi - wiemy, że ich wysokość jest równa 210 cm, czyli 2,1 m. 

Obliczamy szerokość drzwi:

 

 

Czyli drzwi mają szerokość równą około 2 m.

Boazerię wykładamy tylko do wysokości 1,2 m , więc od wcześniej obliczonej powierzchni musimy odjąć jeszcze część zajętą przez drzwi (do wysokości 1,2 m)

 

 

 

Obliczamy, jaki będzie koszt zakupu takiej ilości boazerii:

 

 

UWAGA

Różnica w podanym przez nas wyniku oraz wyniku w podręczniku wynika z przyjętych przybliżeń.