Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Zapisz potęgi w postaci iloczynu potęg 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`(0,5x)^3=0,5^3*x^3`

`(-1/3b)^4=(-1/3)^4*b^4=(-1)^4*(1/3)^4*b^4=(1/3)^4*b^4`

`(-2 1/2x)^2=(-2 1/2)^2*x^2=(-1)^2*(2 1/2)^2*x^2=(2 1/2)^2*x^2`

`b) \ \ \ (-2xy)^2=(-2)^2*x^2*y^2=(-1)^2*2^2*x^2*y^2=2^2*x^2*y^2`

`(-1,3xyz)^4=(-1,3)^4*x^4*y^4*z^4=(-1)^4*(1,3)^4*x^4*y^4*z^4=(1,3)^4*x^4*y^4*z^4`

`(-1 1/2xyaz)^5=(-1 1/2)^5*x^5*y^5*a^5*z^5=(-1)^5*(1 1/2)^5*x^5*y^5*a^5*z^5`