Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Rysunek przedstawia wykres funkcji 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Rysunek przedstawia wykres funkcji

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

 

 

       

 

 

  

 
           

 

 

 

Dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych (ani po lewej ani po prawej stronie nie zaznaczono kółeczek, które wskazywałyby na to, że funkcja się kończy)

 

 

 

 

 

 

 

 

Największa wartość funkcji to 4. 

 

 

Najmniejsza wartość funkcji nie istnieje.

 

 

 

Funkcja przyjmuje wartość -3 na przykład dla argumentów 5, 6, 7.

 

 

Punkt przecięcia z osią y ma współrzędne (0, 0). 

Punkty przecięcia z osią x mają współrzędne (-6, 0), (0, 0), (2, 0), (4, 0)

 

 

 

Miejsca zerowe funkcji to argumenty -6, 0, 2, 4.