Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Punkt należy do wykresu funkcji, jeśli jego współrzędne spełniają równanie tej funkcji, to znaczy, że gdy podtsawimy pierwszą współrzędną w miejsce x, a drugą współrzędną w miejsce y (lub f(x)) w równaniu funkcji, to równość jest prawdziwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

`f(-2)=9ne-7` 

`"punkt D nie należy do wykresu funkcji"` 

 

 

`E=(1,\ 0)` 

`f(1)=-1^3+1=-1+1=0` 

`"punkt E należy do wykresu funkcji"` 

 

 

`F=(1,\ 2)` 

`f(1)=0ne2` 

`"punkt F nie należy do wykresu funkcji"`   

`"`