Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne

A Zadanie
B Zadanie
C Zadanie
D Zadanie

 

 

 

`d)\ (c-1,5c)(12+c)-c^2=ul(ul(12c))+ul(c^2)-ul(ul(18c))-ul(1,5c^2)-ul(c^2)=-6c-1,5c^2`