Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Jak to nazwać? 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Kolorem czerwonym zostały zapisane wyrażenia lub opisy słowne, które należy umieścić na pustych polach. 

 

Iloraz jednomianów
2a i 3b

Różnica jednomianów
2a
i 3b

Iloraz różnicy jednomianów 2a i 3b oraz liczby 2

Podwojona suma liczb
a i 3b

 

 

(2a-3b):2

 

Iloraz iloczynów 2 i a oraz 3 i b

Różnica iloczynów 2 i a oraz 3 i b

Iloraz różnicy iloczynów 2
i a oraz 3 i b przez liczbę 2

Iloczyn liczby 2 oraz sumy liczby a i iloczynu 3 i bSuma jednomianów 2a i 3b

Iloraz dumy jednomianów a i 3b oraz liczby 2

Różnica jednomianów 2a i 1 / c

 

 

 

Suma iloczynów 2 i a oraz  3 i b

Iloraz sumy liczby a oraz iloczynu 3 i b przez liczbę 2

Różnica iloczynów 2 i a oraz c i 3