Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
W trójkąt równoramienny ABC o kącie przy podstawie 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jeśli trójkąt jest równoramienny i znamy miarę jego kąta przy podstawie to znamy miary wszystkich kątów trójkąta ABC:

 

 

 

Z kolei środek okręgu wpisanego w trójkąt to punkt przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta, więc: 

 

 

 

Teraz korzystając z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni (dla trójkątów AOC, BOC, AOB) możemy wyliczyć miary kątów o wierzchołku w punkcie O: 

`|angleCOA|=|angleCOB|=180^o-(45^o +22,5^o)=180^o-67,5^o=112,5^o` 

`|angleAOB|=180^o-(22,5^o +22,5^o)=180^o-45^o=135^o`