Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
W trapez równoramienny wpisano okrąg 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Korzystając z twierdzenia w ramce ze strony 66 wiemy, że sumy długości przeciwległych boków w czworokącie, w który wpisano okrąg, są równe. Zatem suma długości ramion trapezu musi wynosić 28 cm, trapez jest równoramienny, czyli ramiona są równej długości i każde z nich ma 28 cm:2=14 cm.