Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Na rysunkach przedstawiono różne czworokąty 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Na rysunkach przedstawiono różne czworokąty

17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie

Plansze znajdują się na stronie 111 w części pierwszej zeszytu ćwiczeń. 

 

Obliczamy sumę długości przeciwległych boków czworokąta. 

 

1. Trapez równoramienny (pierwszy rząd, lewa strona)

 

 

 

2. Trapez (pierwszy rząd, prawa strona)

 

 

 

3. Trapez (drugi rząd, lewa strona)

 

 

 

4. Czworokąt (drugi rząd, prawa strona)

 

 

 

Można zauważyć, że sumy długości przeciwległych boków czworokątów, w któe wpisano okrąg, są równe. 

 

 

 

Korzystając z tego, że odcinki styczne do okręgu, poprowadzone z jednego punktu mają równą długość (na rysunku w podręczniku ich długości zapisano takimi samymi literami) możemy zapisać sumy długości przeciwległych boków i zauważyć, że są one takie same: