Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Narysujcie dowolny trójkąt ABC 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

 

(Uzasadnijcie, że okrag ten jest styczny do prostej AC...)

Jeśli poprowadzimy promienie do punktów styczności (zaznaczone na czerwono), to są one prostopadłe odpowiednio do prostych AC i BC. 

 

 

Punkt O jest tak samo oddalony od ramion kąta ACB (ta odległość to promienie okręgu zaznaczone na czerwono). Jeśli punkt jest równoodleły od ramion kąta, to lezy na jego dwusiecznej.