Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

 

Jeśli te punkty są wierzchołkami kwadratu, to sieczne AB i CD oraz BC i AD są równoległe. 

 

 

Odległości siecznych od środak okręgu są jednakowe. 

 

 

Można wskazać takie dwie sieczne, co pokazuje rysunek: