Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Podaną liczbę zapisz w postaci sumy iloczynów 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 

 

 

 

`e)\ 2005,407=2*10^3+0*10^2+0*10^1+5*10^0+4*10^-1+0*10^-2+7*10^-3` 

`f)\ 0,020305=0*10^-1+2*10^-2+0*10^-3+3*10^-4+0*10^-5+5*10^-6`