Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym

15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie

Podstawą graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat. Jeśli krawędź podstawy ma 5 cm, to odcinek AB także ma 5 cm. 

Trójkąt ABC to trójkąt prostokątny o przyprostokątnych AB i AC.  

Długość odcinka AC możemy obliczyć, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Ten odcinek pojawia się na ścianie bocznej. Wiemy, że punkt A to środek krawędzi podstawy, więc dzieli on tą krawędź na dwa odcinki o długości 2,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczamy pole trójkąta: