Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Oblicz długości krawędzi ostrosłupa 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wiemy, że długość krawędzi bocznej jest 2 razy większa od długości krawędzi podstawy. Oznaczmy więc długość krawędzi podstawy jako x, a długość krawędzi bocznej jako 2x. 

Podstawą ostrsołupa prawidłowego sześciokątnego jest sześciokąt foremny, więc wszystkie krawędzie podstawy mają jednakową długość - takich krawędzi jest 6. 

Ostrosłup prawidłowy sześciokątny ma 6 krawędzi bocznych jednakowej długości. 

Wiemy, że suma długości wszystkich krawędzi jest równa 90 cm: 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

Ten ostrosłup prawidłowy sześciokątny ma krawędź podstawy długości 5 cm oraz krawędź boczną długości 10 cm.