Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Zapisz w postaci ilorazu potęg o tym samym wykładniku 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zapisz w postaci ilorazu potęg o tym samym wykładniku

13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie

 

 

 

 

 

`f)\ (2 4/9:13/17)^5=(2 4/9)^5:(13/17)^5` 

`g)\ (2/7)^8=2^8/7^8` 

`h)\ (-6/11)^9=-6^9/11^9` 

`i)\ (-9/13)^10=-9^10/13^10` 

`j)\ (b:7)^15=b^15:7^15` 

`k)\ (c/3)^21=c^21/3^21` 

`l)\ (a:3)^2=a^2:3^2`