Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Napisz wzór takiej funkcji liniowej, której wykres z częścią ujemną osi y tworzy kąt ostry. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Napisz wzór takiej funkcji liniowej, której wykres z częścią ujemną osi y tworzy kąt ostry.

14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie

Szukamy takiej funkcji, której wykres tworzy kąt ostry z ujemną częścią osi y. 

Wykres pomocniczy takiej funkcji to:

Zauważmy, że funkcja ta jest funkcją malejącą, czyli współczynnik kierunkowy jest ujemny.
 

Punkt przecięcia wykresu z osią Y ma współrzędne (0,b). 
Wykres przecina oś Y w jej ujemnej części, czyli wyraz wolny b również musi być ujemny. 
 


Każda funkcja, której współczynnik kierunkowy oraz wyraz wolny są ujemne będzie nachylona pod kątem ostrym do ujemnej części osi Y. 

Przykłady takich funkcji to: