Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Wzór funkcji ma postać y=ax+b. Współczynnikiem kierunkowym nazywamy a. 

Odczytujemy współczynniki kierunkow poszczególnych funkcji.