Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Obwód prostokąta jest równy 28 cm. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

x -jeden z boków prostokata
y -drugi bok prostokąta
Boki te wychodzą z tego samego wierzchołka. 

Należy pamiętać, że zarówno x jak i y muszą być liczbami dodatnimi, gdyż oznaczają one długości boków (x>0, y>0)

Obwód prostokąta to suma długości wszystkich jego boków. Prostokąt ma dwa boki długości x i dwa boki długości y. Jego obwód wynosi 28 cm. Zatem:
 

Różnica długości dwóch boków wychodzących z jego wierzchołka wynosi 2 cm, więc:
 

Tworzymy układ równań i rozwiązujemy go. 
 

 

   

Punkt wspólny obu równań ma współrzędne (8,6). Sprawdzamy, czy spełnia on oba równania. 

 
 
 
 


 
 
 

Wskazany punkt spełnia oba równania, jest on więc rozwiązniem układu równań. 

Boki prostokąta mają więc długości 8 cm i 6 cm