Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Doprowadź równanie do prostszej postaci i rozwiąż je graficznie. 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Doprowadź równanie do prostszej postaci i rozwiąż je graficznie.

20 Zadanie
21 Zadanie
22 Zadanie
A Zadanie
B Zadanie
C Zadanie
D Zadanie

    
  
 

Współrzędne punktu przecięcia z osią X to:
 

  

Współrzędne punktu przecięcia z osią Y to:
  

 

Zaznaczamy te punkty w układzie współrzędnych i prowadzimy prostą. 

Pary liczb, które są współrzędnymi punktów należących do tej prostej są rozwiązaniami tego równania.
 


 
 
 
 
 

Współrzędne punktu przecięcia z osią X to:
 

 

Współrzędne punktu przecięcia z osią Y to:
 

 

Zaznaczamy te punkty w układzie współrzędnych i prowadzimy przez nie prostą.

 

Pary liczb, które są współrzędnymi punktów należących do tej prostej są rozwiązaniami tego równania. 
 


 
  
  
 
 

Współrzędne punktu przecięcia z osią X to:
 

    

Współrzędne punktu przecięcia z osią Y to:
 

   

Zaznaczamy te punkty w układzie współrzędnych i prowadzimy przez nie prostą. 

 

Pary liczb, które są współrzędnymi punktów należących do tej prostej są rozwiązaniami tego równania.