Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Obwód trapezu równoramiennego o bokach y, x, x, x jest równy 12. 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Obwód trapezu równoramiennego o bokach y, x, x, x jest równy 12.

16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie

Boki trapezu mają długość y, x, x, x. Obwód tego trapezu wynosi 12. Zatem:
 
 

Należy pamiętać że y i x to długości boków, więc x i y muszą być liczbami dodatnimi (x>0 i y>0). 

Chcąc przedstawić w układzie współrzędnych rozwiązanie tego równania przekształcamy je tak, aby otrzymać równanie funkcji. Otrzymamy:
 

Wykres funkcji ma postać:

Wykresem tego równania jest fragment prostej (odcinek) leżący w I ćwiartce układu współrzędnych, gdyż obie współrzędne punktów należących do tego wykresu muszą być dodatnie (oznaczają długości boków). 

Do wykresu funkcji należy punkt (1,9). Sprawdzamy, czy spełnia on równanie. 
 
 
 
 
Równość jest prawdziwa, więc współrzędne punktu (1,9) spełniają równanie. 

Do wykresu funkcji należy punkt (2,6). Sprawdzamy, czy spełnia on równanie.
 
 
 
Równość jest prawdziwa, więc współrzędne punktu (2,6) spełniają równanie. 

Do wykresu należy punkt (3,3). Sprawdzamy, czy spełnia on równanie. 
 
 
 
 
Równość jest prawdziwa, więc współrzędne punktu (3,3) spełniają równanie.