Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Przekształć podane równanie do postaci

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

  
 
 
 


 
 
 
`\ \ \ 7x-y-5=5-5` 
`\ \ \ 7x-y-5=0` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ y=0,3x+2` 
`\ \ \ -0,3x+y=0,3x-0,3x+2` 
`\ \ \ -0,3x+y=2` 
`\ \ \ -0,3x+y-2=2-2` 
`\ \ \ -0,3x+y-2=0 \ \ \ \ \ |*(-1)` 
`\ \ \ 0,3x-y+2=0`   
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`d) \ 2/3x=3/4y-1` 

`\ \ \ 2/3x-3/4y=3/4y-3/4y-1` 

`\ \ \ 2/3x-3/4y=-1` 

`\ \ \ 2/3x-3/4y+1=-1+1` 

`\ \ \ 2/3x-3/4y+1=0` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`e) \ -0,8y-3,2=-2,4x` 
`\ \ \ \ 2,4x-0,8y-3,2=-2,4x+2,4x` 
`\ \ \ \ 2,4x-0,8y-3,2=0` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`f) \ x=-1,7y+7/10y` 
`\ \ \ \ x=-1,7y+0,7y` 
`\ \ \ \ x=-y` 
`\ \ \ \ x+y=-y+y` 
`\ \ \ \ x+y=0`