Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Napisz wzór funkcji liniowej, która przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów mniejszych od -1, 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Napisz wzór funkcji liniowej, która przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów mniejszych od -1,

21 Zadanie
22 Zadanie
23 Zadanie
24 Zadanie
25 Zadanie

Funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów mniejszych od -1, a wartości ujemne dla argumentów większych od -1. 
Miejscem zerowym funkcji jest więc x=-1. 
Oznacza to, że funkcja przecina oś X w punkcie (-1,0). 

Wstawiamy współrzędne tego punktu do wzoru funkcji:
 
 

Do wykresu tej funkcji należy również punkt (0,-4). 
Punkt, którego pierwsza współrzędna jest równa 0, to punkt znajdujący się na osi Y.
Jego druga współrzędna określa wyraz wolny funkcji, czyli b.
Oznacza to, że b=-4.

Wstawiamy tę wartość do wzoru funkcji.
 
Możemy teraz już obliczyć wartość a.
 


Znamy już teraz wartość a i b. Możemy napisać wzór funkcji. Ma on postać: