Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Podaj wzór funkcji liniowej, której miejsce zerowe jest równe -2, a wykres jest prostą przechodzącą przez punkt (0,4). 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaj wzór funkcji liniowej, której miejsce zerowe jest równe -2, a wykres jest prostą przechodzącą przez punkt (0,4).

17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie

Wzór funkcji liniowej to y=ax+b. 

Miejsce zerowe funkcji to x=-2, więc punkt (-2,0) należy do wykresu tej funkcji. 
Podstawiając współrzędne tego punktu do wzoru funkcji otrzymujemy wzór:
 

Do wykresu tej funkcji należy również punkt (0,4). 
Punkt, którego pierwsza współrzędna jest równa 0 oznacza punkt przecięcia wykresu z osią Y. 
Wtedy druga współrzędna to b, czyli wyraz wolny funkcji. 

Wyraz wolny naszej funkcji jest więc równy 4. Wstawiamy tę wartość do wzoru funkcji.    

Teraz możemy obliczyć wartość a. 
 
 


Wiemy już, że a=2 i b=4. Zapsujemy wzór funkcji.