Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Niech x oznacza bok kwadratu, y jego obwód. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Niech x oznacza bok kwadratu, y jego obwód.

3 Zadanie
4 Zadanie

x -długość boku kwadratu
y -obwód kwadratu

---> x=1cm
 

x=2cm
 

x=3cm
 

x=5cm
 

---> Obwód to suma długości wszystkich boków. Kwadrat ma cztery boki długości x. Jego obwód y to:
 
 

Współczynnik a wynosi więc 4

---> Jeżeli bok miał długość 1, to obwód wynosił 4.
Jeżeli bok miał długość 2, to obwód wynosił 8, czyli 4 +4
Jeżeli bok miał długość 3, to obwód wynosił 12, czyli 8 +4

Zatem jeśli x wzrasta o 1, to y wzrasta o 4

---> Przyporządkowanie, w którym liczbie będącej długością boku kwadratu przypisany jest jego obwód jest funkcją. Każdej długości boku kwadratu odpowiada dokładnie jedna wartość obwód. Nie zdaży się sytuacja, że kwadrat np. o boku długości 3 będzie miał obwód równy 12 i 15. Zawsze ma przypisaną dokładnie jedną wartość. 

Dziedzina to zbiór liczb oznaczających długości boków kwadratu. Długości nie mogą być liczbami ujemnymi. 
Dziedziną są więc liczby rzeczywiste dodatnie, czyli  x>0

Zbiór wartości to zbiór liczb oznaczających obwód kwadratu. Obwód to suma długości boków, więc nie może być on liczbą ujemną. 
Zbiór wartości to również zbiór liczb rzeczywistych dodatnich, czyli y>0 .