Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Dla jakich argumentów x wartości funkcji podanej na rysunku są równe 0? 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dla jakich argumentów x wartości funkcji podanej na rysunku są równe 0?

9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

Funkcja przyjmuje wartość 0 dla argumentów x=1 i x=3, czyli:
 
 

Na wykresie punkty te leżą na osi X. 

Ich współrzędne to:
 

Pierwsza współrzędna jest dowolna, druga jest równa 0.