Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Dziedziną funkcji y=3x+5 jest zbiór liczb rzeczywistych. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dziedziną funkcji y=3x+5 jest zbiór liczb rzeczywistych.

17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie
21 Zadanie
22 Zadanie

Aby sprawdzić, czy dany punkt należy do wykresu funkcji należy w miejsce y wstawić podaną wartość, w miejsce x wstawić podany argument i porównać, czy lewa strona jest równa prawej. 

Funkcja ma postać:
 

 

a) (0, 5)
 
 
 
Zatem punkt (0,5) należy do wykresu funkcji. 

b) (-1, 3)
 
 
 
Zatem punkt (-1,3) nie należy do wykresu funkcji. 


c) (3, 14)
 
 
 
Zatem punkt (3, 14) należy do wykresu funkcji. 


d) (-55, -155)
 
 
 
Zatem punkt (-55, -155) nie należy do wykresu funkcji.