Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Trójkąt prostokątny ABC, w którym 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Środkowa BD dzieli odcinek CA na dwie równe części. 

Aby obliczyć obwody trójkątów BCD oraz BDA musimy znać długości odcinków x oraz y. 

Obliczamy długość odcinka x korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta BCD. 
 
 
 
 
 

Odcinek x ma długość 12 cm, więc |CD|=|DA|=12cm. 

Odcinek AC ma długość równą 2x, więc ma on 2∙12cm=24cm długości. |AC|=24cm.

Obliczamy teraz długość odcinka y korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta BCA. 
 
 
 
  
 


Znamy już długości odcinków x i y. Możemy obliczyc obwody trójkątów.