Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Środkowa BD dzieli odcinek CA na dwie równe części. 

Aby obliczyć obwody trójkątów BCD oraz BDA musimy znać długości odcinków x oraz y. 

Obliczamy długość odcinka x korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta BCD. 
 
 
 
 
 

Odcinek x ma długość 12 cm, więc |CD|=|DA|=12cm. 

Odcinek AC ma długość równą 2x, więc ma on 2∙12cm=24cm długości. |AC|=24cm.

Obliczamy teraz długość odcinka y korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta BCA. 
 
 
 
  
 


Znamy już długości odcinków x i y. Możemy obliczyc obwody trójkątów. 
`Obw_(BCD)=35cm+12cm+37cm=84cm` 

`Obw_(BDA)=37cm+12cm+42,4cm=91,4cm`